Campionatul Intern

Cerințe și condiții de înscriere și participare în anul competițional 2017– 2018 – FEMININ

 

Cluburile sportive feminine de senioare participante în Liga Națională au obligația să aibă:

‐ minimum un Protocol de colaborare cu un club de juniori sau echipă proprie de juniori,

înscrisă și participantă în campionat.

În cazul nerespectării uneia dintre aceste cerințe, echipa de senioare va fi penalizată cu câte 1

punct la fiecare etapă, începând cu sezonul 2017 – 2018.

Echipele feminine de senioare pot folosi junioare proprii sau cu dublă legitimare, care sunt

născute în 1999, 2000 sau 2001 (dacă au împlinit 16 ani este obligatoriu incheierea unui contract

cu clubul, semnat si de catre unul dintre partinti/tutore).

Pentru junioarele cu dublă legitimare, clubul de senioare înaintează la F.R.H. un Protocol

de colaborare (3 exemplare) avizat și de clubul de junioare, care să cuprindă jucătoarele

respective și acordul acestora de a evolua cu dublă legitimare la echipa de senioare.

Valabilitatea Protocolului este de 1 an competițional.

O sportivă junioare nu poate evolua cu dublă legitimare la 2 echipe de senioare în același

sezon competițional.

Pot participa în Liga Națională numai sportivele care au încheiat contracte astfel:

‐ jucătoarele născute înainte de 30.06.1994, pe o perioadă de minimum 6 (șase) luni;

‐ jucătoarele născute după 01.07.1994, pe o perioadă de cel puțin până la împlinirea vârstei

de 23 de ani, dar nu mai puțin de 6 (șase) luni;

‐ convenții de probă pentru jucătoarele cu dublă legitimare ale căror contracte de bază sunt

încheiate cu cluburile de junioare.

Nerespectarea acestei cerințe atrage după sine pierderea jocului cu 10 – 0 și penalizarea cu 1

punct în clasament.

Jucătoarele care nu au viză anuală înscrisă în Carnetul de legitimare pentru sezonul 2017 –

2018 nu au drept de joc.

Folosirea acestora în jocuri oficiale fără acordul scris F.R.H. conduce la pierderea jocului cu 10

– 0 și penalizarea cu 1 (un) punct în clasament.

Echipele participante în Liga Națională feminină pot să înscrie în Raportul de joc 16 jucătoare,

astfel:

a) sportive de altă cetățenie decât română cu contract;

b) sportive cu contract, inclusiv junioare proprii născute în 1999, 2000 sau 2001 (pentru

acestea din urmă semnate de către părinte sau tutore);

c) maximum 3 (trei) junioare cu dublă legitimare născute în 1999, 2000 sau 2001.

Nerespectarea cerințelor de vârstă atrage după sine pierderea jocului cu 10 – 0 și penalizarea

cu 1 punct în clasament.

Pentru sportivele junioare care evoluează cu dublă legitimare, clubul de senioare este obligat

să încheie cu acestea convenții de probă pe perioada dublei legitimări, anexe la contractele de

bază pe care sportivele le au cu cluburile de junioare.

Cu sportivele împrumutate de la alte echipe se vor încheia Contracte de probă pe perioada

împrumutului.

Cererile de înscriere, precum și ½ (jumătate) din Cotizația anuală, vor fi transmise până la data

de 15.07.2017.

După această dată nu se mai fac înscrieri, sportivele provenite de la echipele neînscrise până

la data respectivă se pot transfera conform Art. XI.21 din Regulamentul de transferări.

 

Cerinte si conditii de inscriere si participare in anul competitional 2017-2018 MASCULIN

 

Cluburile sportive masculine de seniori participante in Liga Nationala au obligatia sa aiba:

– minmimum un Protocol de colaborare cu un club de juniori sau echipa proprie de juniori,

inscrisa si participanta in campionat.

In cazul nerespectarii uneia dintre aceste cerinte echipa de seniori va fi penalizata cu cate 1

punct la fiecare etapa.

Echipele masculine de seniori pot folosi juniori proprii sau cu dubla legitimare, care sunt

nascuti in 1999, 2000 sau 2001 (daca au implinit 16 ani, este obligatoriu incheierea unui contract

cu cu clubul, semnat si de catre unul dintre parinti/turore)).

Pentru juniorii cu dubla legitimare, clubul de seniori inainteaza la F.R.Handbal un Protocol

de colaborare (3 exemplare) avizat si de clubul sportiv de juniori, care sa cuprinda jucatorii

respectivi si acordul acestora de a evolua cu dubla legitimare la echipa de seniori.

Valabilitatea Protocolului este de 1 an competitional.

Un sportiv junior nu poate evolua cu dubla legitimare la 2 echipe de seniori in acelasi sezon

competitional.

Pot participa in Liga Nationala numai sportivii care au incheiat contracte astfel:

– jucatorii nascuti inainte de 30.06.1994, pe o perioada de minimum (6) sase luni

– jucatorii nascuti dupa 01.07.1994, pe o perioada de cel putin pana la implinirea

varstei de 23 de ani, dar nu mai putin de 6 (sase) luni.

– conventii de proba pentru jucatorii cu dubla legitimare ale caror contracte de baza

sunt incheiate cu cluburile de juniori.

Nerespectarea acestei cerinte atrage dupa sine pierderea jocului cu 10-0 si penalizarea cu

1 punct in clasament.

Jucatorii care nu au viza anuala inscrisa in Carnetul de legitimare pentru sezonul 2017 –

2018, nu au drept de joc.

Folosirea acestora in jocurile oficiale fara acordul scris al F.R. Handbal, conduce la

pierderea jocului cu 10 – 0 si penalizarea cu un punct in clasament.

Echipele participante in Liga Nationala masculina pot sa inscrie in Raportul de joc 16

jucatori, astfel:

a- sportivi de alta cetatenie decat romana cu contract

b- sportivi cu contract, inclusiv juniori proprii nascuti 1999, 2000 sau 2001 (pentru acestia

din urma semnate de catre unul dintre parinti sau tutore);

c- maximum 3 (trei ) juniori cu dubla legitimare nascuti 1999, 2000 sau 2001.

Nerespectarea cerintelor de varsta atrage dupa sine pierderea jocului cu 10-0 si

penalizarea cu 1 punct in clasament.

Pentru sportivii juniori care evolueaza cu dubla legitimare, clubul de seniori este obligat sa

incheie cu acestia conventii de proba pe perioada dublei legitimari, anexe la contractele de baza

pe care sportivii le au cu cluburile de juniori.

Cu sportivii imprumutati de la alte echipe se vor incheia Contracte de proba pe perioada

imprumutului.

Cererile de inscriere, precum si ½ din Cotizatia anuala, vor fi transmise pana la data de

15.07.2017

Dupa aceasta data nu se mai fac inscrieri, sportivii proveniti de la echipele neinscrise pana

la data respectiva se pot transfera conform art. XI.21 din regulamentul de transferari

 

Sursa – FRH.RO

Comments are closed.