Campionatul Intern

Regulamentele de desfasurare ale sezonului 2019/2020 Pot fi gasite aici :

http://www.frh.ro/pdf/regulamente2018/Regulament%20L.N.%20Feminin.pdf

http://www.frh.ro/pdf/regulamente2018/Regulament%20L.N.%20Masculin.pdf

Sunt unele modificari in ceea ce priveste interpretari ale regulamentul de joc, cele mai importante sunt :

Regula ultimelor 30 de secunde

Regulile 8:10c și 8:10d au fost modificate în 2016 cu scopul de a preveni anumite comportări nesportive ale jucătorilor în ultimele momente ale jocului, care dădeau ocazia echipei jucătorului vinovat să câștige. În același timp aceste reguli facilitau șansa echipei învinse de a înscrie unul sau mai multe goluri, menținând în același timp atenția spectatorilor până în ultima secundă a jocului.

Conform Regulei 8:10c, un jucător sau oficial de echipă care împiedica sau întârzia executarea unei aruncări în ultimele 30 de secunde era sancționat cu aruncare de la 7 metri, iar conform Regulei 8:10d, o aruncare de la 7 metri era acordată împotriva echipei jucătorului sau oficialului de echipă vinovat care era descalificat pentru o acțiune când mingea era în joc, în ultimele 30 de secunde. Ultima prevedere nu a pus probleme sau nu a avut dificultăți majore de interpretare.

Regula 8:10c a fost aplicabilă numai când mingea nu era în joc și un apărător împiedica sau întârzia executarea unei aruncări. Dar regula a condus la interpretări eronate ale arbitrilor, jucătorilor sau altor participanți la jocul de handbal, identificând anumite comportări nesportive care nu au fost sancționate corect, conform interpretării actuale a acestei reguli, permițând echipei vinovate să câștige jocul și dând o imagine proastă handbalului.

Din acest motiv, IHF, prin Grupul de Lucru pentru Noile Reguli (New Rules Working Group = NRWG) format din Playing Rules and Referees Commission (PRC) (Comisia privind Regulamentul de Joc și Arbitri = PRC) și din Commission of Coaching and Methods (CCM) (Comisia de Antrenori și Metode = CCM), a hotărât să facă o mică modificare în interpretarea acestei reguli, prin actualizarea instrucțiunior existente ale “nerespectării distanței (de 3 metri)” (Regula 8:10c), adăugând o interpretare suplimentară când, de asemenea, se aplică aruncarea de la 7 metri si descalificarea, în timpul executării unei aruncări, dacă apare o acțiune neregulamentară a apărătorilor, după cum urmează:

Actualizarea instrucțiunilor existente
Nerespectarea distanței (de 3 metri) (Rule 8:10c)

”Nerespectarea distanței (de 3 metri)” conduce la descalificare și aruncare de la 7 metri, daca în ultimele 30 de secunde nu se poate executa o aruncare pentru echipa adversă.

Regula se aplică dacă abaterea este comisă în ultimele 30 de secunde ale jocului sau simultan cu semnalul de sfârșit al jocului (vezi Regula 2:4, primul paragraf). În acest caz, arbitrii vor decide pe baza propriei lor observări a faptelor (Regula 17:11).

Dacă jocul este întrerupt în ultimele 30 de secunde din cauza unei abateri care nu este legată direct de pregătirea sau executarea unei aruncări (de ex. Schimbare greșită, comportare nesportivă în Spațiul de schimb), se va aplica Regula 8:10c.

De exemplu, dacă aruncarea este executată dar este blocată de un jucător care stă prea aproape și care împiedică activ rezultatul aruncării sau îl deranjează (stânjenește) pe executantul aruncării în timpul executării acesteia, trebuie să se aplice tot Regula 8:10c.

Dacă un jucător stă la mai puțin de 3 metri de executantul aruncării dar nu împiedică activ executarea aruncării, nu se va aplica niciun fel de sancțiune. Dacă jucătorul folosește poziția sa pentru a bloca aruncarea sau a intercepta pasa dată de către executantul aruncării, se va aplica, de asemenea, Regula 8:10c.

Actualizarea instrucțiunilor existente
Asistența medicală acordată jucătorilor accidentați (Regula 4:11)

În cazul în care se accidentează mai mulți jucători ai aceleiași echipe (de ex. din cauza unei ciocniri) arbitrii sau delegatul pot acorda permisiunea ca persoane eligibile suplimentare să intre pe terenul de joc pentru a acorda asistență acelor jucatori, cu un maximum de 2 persoane pentru fiecare jucător accidentat. Suplimentar, arbitrii și delegatul monitorizează paramedicii care intră pe terenul de joc.

Instrucțiuni noi
Numărarea paselor în timpul presemnalizării Jocului Pasiv (Regula 7:11 Clarificarea 4 Anexa 3, exemplul 13/14)

Se contabilizează ca pasă dacă o aruncare la poartă este blocată și mingea revine la executantul aruncării sau la coechipierii acestuia.

Instrucțiuni noi
Descalificarea portarului conform Regulei 8:5 Comentariu

Descalificarea se acordă când portarul pleacă din propriul spațiu de poartă și pătrunde în câmpul de joc sau se află în câmpul de joc și provoacă o ciocnire cu un adversar. Nu se acorda descalificare dacă portarul aleargă în aceeași direcție cu adversarul, de exemplu dacă pătrunde în teren din spațiul de schimb.

Instrucțiuni noi
Decizia de 7-metri când poarta este goală (14:1 si Clarificarea 6c)

Definirea unei șanse clare de gol descrisă în Clarificarea 6c, atunci când există o șansă clară și de neîmpiedicat de a arunca mingea în poarta goală, impune ca jucătorul în posesia mingii să încerce în mod clar o aruncare directă spre poarta goală.

Aceasta definiție a șansei clare de gol se aplică indiferent de modul de încălcare a regulamentului și indiferent dacă mingea este sau nu în joc, dar orice aruncare trebuie executată respectând poziția corectă a aruncătorului și a coechipierilor săi.

Instrucțiuni noi
Folosirea probei video

Cand este necesara o decizie de validare / invalidare aunui gol, după folosirea probei video, va fi extinsă perioada până la care se va putea anula golul, care conform Regulei 9:2 se poate face numai până la executarea aruncării de începere care urmează golului, extinderea perioadei fiind până la următoarea schimbare de posesie a mingii.

Instrucțiuni noi
Jucător intrând pe terenul de joc cu un tricou de altă culoare sau cu un număr greșit (Regulile 4:7 și 4:8)

O încălcare a Regulilor 4:7 și 4:8 nu va conduce la schimbarea posesiei mingii. Va determina numai o întrerupere a jocului pentru ca jucătorul respectiv să-și corecteze greșeala iar jocul va reîncepe cu o aruncare liberă pentru echipa care era în posesia mingii când s-a produs întreruperea.

 

 

Cerințe și condiții de înscriere și participare în anul competițional 2018– 2019 – FEMININ

 

Cluburile sportive feminine de senioare participante în Liga Națională au obligația să aibă:

‐ minimum un Protocol de colaborare cu un club de juniori sau echipă proprie de juniori,

înscrisă și participantă în campionat.

În cazul nerespectării uneia dintre aceste cerințe, echipa de senioare va fi penalizată cu câte 1

punct la fiecare etapă, începând cu sezonul 2018 – 2019.

Echipele feminine de senioare pot folosi junioare proprii sau cu dublă legitimare, care sunt

născute în 2000, 2001 sau 2002 (dacă au împlinit 16 ani este obligatoriu incheierea unui contract

cu clubul, semnat si de catre unul dintre partinti/tutore).

Pentru junioarele cu dublă legitimare, clubul de senioare înaintează la F.R.H. un Protocol

de colaborare (3 exemplare) avizat și de clubul de junioare, care să cuprindă jucătoarele

respective și acordul acestora de a evolua cu dublă legitimare la echipa de senioare.

Valabilitatea Protocolului este de 1 an competițional.

O sportivă junioare nu poate evolua cu dublă legitimare la 2 echipe de senioare în același

sezon competițional.

Pot participa în Liga Națională numai sportivele care au încheiat contracte astfel:

‐ jucătoarele născute înainte de 30.06.1995, pe o perioadă de minimum 6 (șase) luni;

‐ jucătoarele născute după 01.07.1995, pe o perioadă de cel puțin până la împlinirea vârstei

de 23 de ani, dar nu mai puțin de 6 (șase) luni;

‐ convenții de probă pentru jucătoarele cu dublă legitimare ale căror contracte de bază sunt

încheiate cu cluburile de junioare.

Nerespectarea acestei cerințe atrage după sine pierderea jocului cu 10 – 0 și penalizarea cu 1

punct în clasament.

Jucătoarele care nu au viză anuală înscrisă în Carnetul de legitimare pentru sezonul 2018 –

2019 nu au drept de joc.

Folosirea acestora în jocuri oficiale fără acordul scris F.R.H. conduce la pierderea jocului cu 10

– 0 și penalizarea cu 1 (un) punct în clasament.

Echipele participante în Liga Națională feminină pot să înscrie în Raportul de joc 16 jucătoare,

astfel:

a) sportive de altă cetățenie decât română cu contract;

b) sportive cu contract, inclusiv junioare proprii născute în 1999, 2000 sau 2001 (pentru

acestea din urmă semnate de către părinte sau tutore);

c) maximum 3 (trei) junioare cu dublă legitimare născute în 2000, 2001 sau 2002.

Nerespectarea cerințelor de vârstă atrage după sine pierderea jocului cu 10 – 0 și penalizarea

cu 1 punct în clasament.

Pentru sportivele junioare care evoluează cu dublă legitimare, clubul de senioare este obligat

să încheie cu acestea convenții de probă pe perioada dublei legitimări, anexe la contractele de

bază pe care sportivele le au cu cluburile de junioare.

Cu sportivele împrumutate de la alte echipe se vor încheia Contracte de probă pe perioada

împrumutului.

Cererile de înscriere, precum și ½ (jumătate) din Cotizația anuală, vor fi transmise până la data

de 15.07.2018.

După această dată nu se mai fac înscrieri, sportivele provenite de la echipele neînscrise până

la data respectivă se pot transfera conform Art. XI.21 din Regulamentul de transferări.

 

Cerinte si conditii de inscriere si participare in anul competitional 2018-2019 MASCULIN

 

Cluburile sportive masculine de seniori participante in Liga Nationala au obligatia sa aiba:

– minmimum un Protocol de colaborare cu un club de juniori sau echipa proprie de juniori,

inscrisa si participanta in campionat.

In cazul nerespectarii uneia dintre aceste cerinte echipa de seniori va fi penalizata cu cate 1

punct la fiecare etapa.

Echipele masculine de seniori pot folosi juniori proprii sau cu dubla legitimare, care sunt

nascuti in 2000, 2001 sau 2002 (daca au implinit 16 ani, este obligatoriu incheierea unui contract

cu cu clubul, semnat si de catre unul dintre parinti/turore)).

Pentru juniorii cu dubla legitimare, clubul de seniori inainteaza la F.R.Handbal un Protocol

de colaborare (3 exemplare) avizat si de clubul sportiv de juniori, care sa cuprinda jucatorii

respectivi si acordul acestora de a evolua cu dubla legitimare la echipa de seniori.

Valabilitatea Protocolului este de 1 an competitional.

Un sportiv junior nu poate evolua cu dubla legitimare la 2 echipe de seniori in acelasi sezon

competitional.

Pot participa in Liga Nationala numai sportivii care au incheiat contracte astfel:

– jucatorii nascuti inainte de 30.06.1995, pe o perioada de minimum (6) sase luni

– jucatorii nascuti dupa 01.07.1995, pe o perioada de cel putin pana la implinirea

varstei de 23 de ani, dar nu mai putin de 6 (sase) luni.

– conventii de proba pentru jucatorii cu dubla legitimare ale caror contracte de baza

sunt incheiate cu cluburile de juniori.

Nerespectarea acestei cerinte atrage dupa sine pierderea jocului cu 10-0 si penalizarea cu

1 punct in clasament.

Jucatorii care nu au viza anuala inscrisa in Carnetul de legitimare pentru sezonul 2018 –

2019, nu au drept de joc.

Folosirea acestora in jocurile oficiale fara acordul scris al F.R. Handbal, conduce la

pierderea jocului cu 10 – 0 si penalizarea cu un punct in clasament.

Echipele participante in Liga Nationala masculina pot sa inscrie in Raportul de joc 16

jucatori, astfel:

a- sportivi de alta cetatenie decat romana cu contract

b- sportivi cu contract, inclusiv juniori proprii nascuti 2000, 2001 sau 2002 (pentru acestia

din urma semnate de catre unul dintre parinti sau tutore);

c- maximum 3 (trei ) juniori cu dubla legitimare nascuti 2000, 2001 sau 2002.

Nerespectarea cerintelor de varsta atrage dupa sine pierderea jocului cu 10-0 si

penalizarea cu 1 punct in clasament.

Pentru sportivii juniori care evolueaza cu dubla legitimare, clubul de seniori este obligat sa

incheie cu acestia conventii de proba pe perioada dublei legitimari, anexe la contractele de baza

pe care sportivii le au cu cluburile de juniori.

Cu sportivii imprumutati de la alte echipe se vor incheia Contracte de proba pe perioada

imprumutului.

Cererile de inscriere, precum si ½ din Cotizatia anuala, vor fi transmise pana la data de

15.07.2018

Dupa aceasta data nu se mai fac inscrieri, sportivii proveniti de la echipele neinscrise pana

la data respectiva se pot transfera conform art. XI.21 din regulamentul de transferari

 

Sursa – FRH.RO

Comments are closed.